Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Ewidencje i rejestry

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Ewidencje i rejestry

Dokumentacja przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej*.
 
Dokumentacja kadrowa.
 
Dokumentacja finansowo - księgowa.
 
 
 
*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji z późn. zmianami


Wprowadził BZMW/ext.mfokow 2012-11-04
Aktualizujący bzmw/ext.mfokow 2014-01-09
Zatwierdzający bzmw/ext.mlisiecka 2014-01-09
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2014-01-09
Wersja standardowa