Kanał Wyżej
Ewidencje i rejestry

Dokumentacja przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej*.   Dokumentacja kadrowa.   Dokumentacja finansowo - księgowa.       *Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji z późn. zmianami


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Ewidencje i rejestry

Wersja standardowa