Kanał Wyżej
Zasady Funkcjonowania

Szczegółowe zasady funkcjonowania przedszkola określa prawo oświatowe* oraz Statut Przedszkola 75. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku: 3-6 lat. 
Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział. W przedszkolu jest 5 oddziałów. Oddziałem opiekują się wychowawcy oddziału. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora i zatwierdzany przez organ prowadzący.   Przedszkole czynne jest w godzinach: 7.00 – 17.00 od poniedziałku do piątku.   OPŁATY ZA ŻYWIENIE DOKONYWANE SĄ PRZELEWEM NA NUMER KONTA:33-1030-1508-0000-0005-5070-8051
Przedszkole funkcjonuje cały rok, w wyjątkiem obowiązujących świąt oraz zgodnie z ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej Kalendarzem roku szkolnego.               *Kształcenie prowadzone jest zgodnie z: -podstawą programową kształcenia ogólnego (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół)


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Zasady Funkcjonowania

Wersja standardowa