Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Status prawny

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Status Prawny

Przedszkole Nr 75 jest przedszkolem publicznym i działa na podstawie:

  1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r ( Dz.U. z 2004r Nr 296, poz. 2572 z późń. zm.),
  2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 11 stycznia 2017r. poz. 60),
  3. Prawa oświatowego - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 11 stycznia 2017r. poz.59 i 949),
  4. 3.
4.


Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Organem prowadzącym dla placówki jest Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Bemowo


Wprowadził BZMW/ext.mfokow 2012-11-04
Aktualizujący Masłowska Justyna 2021-07-17
Zatwierdzający Masłowska Justyna 2021-07-17
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-07-19
Wersja standardowa