Kanał Wyżej
Status Prawny

Przedszkole Nr 75 jest przedszkolem publicznym i działa na podstawie:
Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r ( Dz.U. z 2004r Nr 296, poz. 2572 z późń. zm.), Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 11 stycznia 2017r. poz. 60), Prawa oświatowego - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 11 stycznia 2017r. poz.59 i 949), 2.Akt ZałożycielskiStatut Przedszkola 3. 4.


Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
Organem prowadzącym dla placówki jest Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica BemowoStrona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Status Prawny
Status Prawny

Wersja standardowa