BIP - Przedszkole nr 75 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady Funkcjonowania

 

Szczegółowe zasady funkcjonowania przedszkola określa prawo oświatowe* oraz Statut Przedszkola 75.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku: 3-6 lat. 

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział.
W przedszkolu jest 5 oddziałów.
Oddziałem opiekują się wychowawcy oddziału.
Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora i zatwierdzany przez organ prowadzący.
 
Przedszkole czynne jest w godzinach: 7.00 – 17.00 od poniedziałku do piątku.
 
OPŁATY ZA ŻYWIENIE DOKONYWANE SĄ PRZELEWEM NA NUMER KONTA:
33-1030-1508-0000-0005-5070-8051

Przedszkole funkcjonuje cały rok, w wyjątkiem obowiązujących świąt oraz zgodnie z ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej Kalendarzem roku szkolnego.
 
 
 
 
 
 
 
*Kształcenie prowadzone jest zgodnie z:
-podstawą programową kształcenia ogólnego (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół)
 
 
Wprowadził BZMW/ext.mfokow 04-11-2012
Aktualizujący Masłowska Justyna 17-07-2021
Zatwierdzający Masłowska Justyna 17-07-2021
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-07-2021
Liczba odwiedzin: 2015